כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

הזמנת מאמרים סרוקים

 תיאור השירות:
סריקת מאמרים מתוך כתבי עת / קבצי מאמרים, הדרושים לקורסים או עבודות סמינריוניות, והעברתם בדוא"ל למבקש.
השירות ניתן לסטודנטים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ומוגבל לכתבי עת / קבצים הקיימים באוסף הספריה.

 

לפני שליחת בקשה לסריקת מאמר יש לבדוק:
האם המאמר קיים בטקסט מלא במאגר נבו (בנבו טקסט מלא של רוב כתבי העת המשפטיים וספרים בהוצאת נבו).
במידה ולא קיים בנבו, יש לבדוק אם כתב העת / קובץ המאמרים מופיע בקטלוג הספריה.


אופן ההזמנה:
בקשה לסריקת מאמר יש לשלוח בדוא"ל לספריה.
על הבקשה להכיל את כל הפרטים הבאים:
1. שם הסטודנט
2. מס' ת.ז
3. שם המאמר
4. שם המחבר
5. שם כתב העת
6. מס' כרך / גיליון
7. עמודים

*המאמרים ייסרקו ויישלחו בדוא"ל חוזר תוך 3 ימי עבודה.
*השירות ניתן בכפוף לחוק זכות יוצרים, התשס"ח 2007 ובהתאם למסמך: עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר, הפורום להשכלה נגישה.
*הספריה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מס' העמודים / המאמרים שיישלחו לסטודנט.