כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

כיתת מצוינות


כיתת מצוינות הינה תכנית העשרה בשנת הלימודים השלישית המיועדת לסטודנטים מצטיינים.
לתכנית יתקבלו סטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנים א' ו- ב'.
הסטודנטים שישתתפו בתכנית יזוכו בשתי נקודות זכות אקדמיות.

חברי כיתת המצוינות ילמדו בתכנית שנתית במסגרת של מפגשים שבועיים קבועים. התכנית נועדה להקניית השכלה רחבה עם דגש על ידע מעשי.

החברים בתכנית נהנים ממפגשים עם עורכי דין ושופטים מהמובילים בתחומם ולומדים מהם מקרוב על נבכי עולם המשפט הישראלי, כמו כן במסגרת התכנית יערכו סיורים בבית משפט ובבית כלא.
סטודנטים מכיתת המצוינות לוקחים חלק פעיל בתכנית חונכות אישית ומרכז הלמידה.

את כיתת המצוינות מרכזת ניצה טבנקין ומנהל פרופ' אביעד הכהן.