כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ו 2015 – 2016*

יום ראשון ללימודים  יום א' ה' בחשוון תשע"ו    18.10.15
חופשת חנוכה יום א' כד' בכסלו תשע"ו  06.12.15
  עד יום א' א' בטבת תשע"ו  13.12.15
     
יום אחרון ללימודים ס"א יום ו' יב' בשבט תשע"ו 22.01.16
יום ראשון ללימודים ס"ב יום א' יב' באדר א' תשע"ו   21.02.16
     
חופשת פורים מיום ד' יג' באדר ב' תשע"ו 23.03.16
  עד יום ו' טו' באדר ב' תשע"ו  25.03.16
חופשת פסח מיום א' ט' בניסן תשע"ו   17.04.16
  עד יום א' כג' בניסן תשע"ו  01.05.16
     
יום הזכרון לחללי צה"ל*** יום ד' ג' באייר תשע"ו  11.05.16
יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ו  12.05.16
שבועות  יום  א' ו' בסיון תשע"ו    12.06.16
סיום סמסטר ב'  יום ו' יא' בסיון תשע"ו 17.06.16
יום ראשון ללימודים סמ' קיץ יום א' יא' בתמוז תשע"ו 17.07.16
תשעה באב יום א' י' באב תשע"ו  14.08.16
יום אחרון ללימודים סמ' קיץ  יום ו' כ' באלול תשע"ו 23.09.16
יום ראשון ללימודים תשע"ז יום א' כח' בתשרי תשע"ז  30.10.16
     

* הנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במועדי הלימודים.
** הלימודים בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה (יום ד', כו' בניסן, 4 במאי 2016) יסתיימו בשעה 19:30
*** הלימודים בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (יום ג', ב' באייר, 10 במאי 2016) יסתיימו בשעה 16:00.