כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

לומדה לאוריינות מידע

הלומדה לאוריינות מידע מחולקת לשלושה נושאים עקריים:

חלק ראשון:  הכרת מבנה הספריה ואופן סידור הספרים בספריה.

חלק שני:  רשימה ביבליוגרפית וכללי הציטוט.

חלק שלישי:  חיפוש בקטלוג הספריה.

לחצו על הכפתור הרלוונטי בכדי להיכנס ללומדה.