כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

מאגרי מידע דיגיטליים

מאגרי מידע דיגיטליים
כניסה ראשונה למאגרי המידע:
לצורך שימוש במאגרי המידע מרחוק, יש לבצע התקנה של תוכנת המאגרים Citrix.
שם המשתמש הוא מספר תעודת הזהות (ללא הספרה אפס בהתחלה).
הסיסמא הינה זהה לסיסמא של כניסה לתחנת המידע

שים לב! לצורך שמירת חומר, בחלק ממאגרי המידע, יש צורך לבחור ידנית בעת השמירה את הכונן הקשיח של מחשבך.
במידה ויש צורך לשנות סיסמא יש להוריד טופס לשינוי סיסמא - להורדת הטופס לחצו כאן

התקנת תוכנת ה- Citrix במחשב אישי:
1. יש להזין שם משתמש וסיסמה, ולאחר מכן ללחוץ על Log On.
במידה ונכנסת למאגרים ממחשבי המכללה (או מכל מחשב אחר), עליך להשתמש בסיסמא שקבעת לעצמך.
2. נפתח מסך אישור הורדה.
יש לסמן √ בתיבת הסימון וללחוץ על Download.
3. נפתח מסך אישור התקנה.
יש לבחור Run (או הפעל).
4. במסך הבא יש לבחור Run (או הפעל) שוב.
5. יש להמתין להודעה שההתקנה הושלמה בהצלחה וללחוץ על Close.
ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב.

סוף ההתקנה!