כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

סידרי ומועדי רישום

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"א נפתחה ביום א' כ"ג אדר א' התשע"א, 27 בפברואר 2011 
תסתיים ביום א' כ"ה תשרי התשע"ב, 23 באוקטובר 2011.
 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום עם התמלא המסלולים.