כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

סקר הוראה

לסטודנטים שלום,

בימים אלו עורכת המכללה סקר ביחס לאיכות ההוראה של המרצים, המתרגלים ועוזרי ההוראה השונים בסמסטר ב' תשע"ב.
סקר זה חשוב הן להנהלת המכללה, הן לסגל האקדמי והן לכם הסטודנטים והוא בעל השפעה רבה.
זו ההזדמנות שלכם הסטודנטים להשפיע, לשנות ולשפר!
מילוי אינטרנטי של משובי ההוראה יחל ביום ראשון 3 ביוני 2012 ויסתיים ביום שישי 22 ביוני 2012.
מילוי המשובים הינו אנונימי לחלוטין.
באמצעות תוכנה אנו מפרידים את פרטי זהות המשיבים מהנתונים שמולאו בשאלונים.
במילוי דרך תחנת המידע הזיהוי הוא באמצעות תעודת זהות והסיסמא שמשמשת את הסטודנט בכניסה לתחנת המידע.

למילוי הסקר  לחץ כאן