כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

תכנית לימודים חשבונאות

משך הלימודים לסיום תואר ראשון בחשבונאות (B.A) הינו שלוש שנים ומתפרס על פני ששה סמסטרים. משך הלימודים ותכנית הלימודים כפופים לאישור מוסדות המכללה והמכללה שומרת לעצמה הזכות לשנותם.
תכנית הלימודים כוללת מקצועות חובה, תרגילים, קורסי בחירה, סמינריון וקורסים באנגלית. תלמיד המכללה יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת המכללה. בשיעורי האנגלית ובקורסי הבחירה שיתקיימו תקבע המכללה באיזה קורס ישתתף התלמיד. קיים איסור להשתתף בשיעורים שלא אושרו לתלמיד במערכת השעות שנקבעה לו.
תנאי לרישום לקורסים וההשתתפות בשיעורים הינו תשלום ראשון ע"ח שכ"ל לשנה"ל תשע"ב ומסירת הוראת קבע, כשהיא חתומה כנדרש.
להלן תכנית ההוראה לשם השלמת תואר בוגר בחשבונאות, כפי שאושרה לשנת תשע"ב*.
 
שנה א' שנה ב' שנה ג' 
שם המקצוע  נ"ז שם המקצוע  נ"ז שם המקצוע  נ"ז
מכינה לחשבונאות    בעיות מדידה בחשבונאות**  בעיות מתקדמות בחשבונאות א' +ב'** 
יסודות החשבונאות**  דוחות מאוחדים**  מבוא לאקונומטריקה**
מבוא למיקרו כלכלה**  דיני תאגידים**  מיסים ב'** 
מקרו כלכלה**  חקר ביצועים  ניתוח דוחות והערכת שווי חברות 
יסודות המשפט  סטטיסטיקה ב'**     
מבוא לטכנולוגיות מידע  מבוא למיסים**  אנגלית עסקית 
מתמטיקה א'-ב'**  מאקרו כלכלה וכלכלת ישראל**  תכנון ובקרה עסקית** 
חשבונאות ניהולית** יסודות המימון**  ביקורת חשבונות** 
סטטיסטיקה א'**  תורת המחירים א'**  תורת המחירים ב'** 
משפט מסחרי**  שיטות סטטיסטיות**  מערכות מידע לחשבונאים** 
אנגלית    מיסים א'**  סמינריון חשבונאות פיננסית 
    יסודות הביקורת**  קורסי בחירה
 
* הנהלת המכללה רשאית לשנות את תכנית הלימודים או את סדר המקצועות הנלמדים, את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.
** בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות.