כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

ד"ר יחיאל בהט

ד"ר יחיאל בהט Dr. Yechiel Bahat
מס' טלפון - 7750344(09)
כתובת דוא"ל:  yechiel.bahat@gmail.com
תפקידים עכשוויים במרכז: חבר המועצה האקדמית העליונה, חבר בית הדין המשמעתי, חבר ועדת מלגות

תחום התמחות מקצועי
דיני חברות, הבראת חברות, דיני שעבודים, דיני בנקאות, מימון בנייה
Company law, corporate reorganization, security interests, banking law, construction loans
נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת
דיני חברות, הבראת חברות, שעבודים ובטוחות
Company law, corporate reorganization, security interests
 

 

השכלה
תואר ראשון (בהצלחה), שנת קבלת התואר 1975, אוניברסיטת תל אביב, TEL AVIV UNIV.
תואר שני (בהצטיינות), שנת קבלת התואר, 1977, אוניברסיטת תל אביב, TEL AVIV UNIV
תואר השלישי, שנת קבלת התואר, 1989 אוניברסיטת בר-אילן, BAR ILAN UNIV.

 

מינויים אקדמיים
מרצה, מרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, 1995
מרצה בכיר, מרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, 1999.

מרצה מן החוץ ומרצה בכיר מן החוץ בתקופות שונות באוניברסיטת תל-אביב, במכללה האקדמית נתניה, במסלול האקדמי במיכללה למינהל, ובמכללת רמת-גן.

 

מינויים אחרים בעבר
יועץ משפטי בכיר, בנק לאומי
דירקטור במספר חברות בנייה ונדל"ן

 

פרסומים בחמש שנים אחרונות

ספרים
חברות - החוק החדש והדין (מהדורה 11, 2010. הוצאת בורסי)
בהדפסה: חברות - החוק החדש והדין, כרך ג (מהדורה 12, 2010 – 2011, הוצאת בורסי)
מאמרים
"הסדרי החוב (אג"ח) החדשים" רבעון לבנקאות כרך מ"ה, ניסן תש"ע – מארס 2010
"דיני תחרות בפרק הנכסים בקודקס המוצע בדיני ממונות – האם לא ניתן להעז יותר?" מאזני משפט ה (התשס"ו – 2006) 295 (41 ע')
"הקפאת הליכים נגד החברה בשיקום ועיכוב הליכים בפירוק" תאגידים ה(3) 79(2008) (21 ע')
לשאלת תקפה של הוראה המגדילה את הרוב הדרוש לשינוי תקנות ההתאגדות, עיוני משפט ד (תשל"ה - 1994) 193, 7 ע'.
אחריות בנק מלווה – האם נפרצו כל הגבולות? מקרקעין ה/3 (מאי 2006) 3 (19 ע')
 

פרסומים אחרים (רשימה חלקית)

"מי מגן על בעלי האג"ח?" כלכליסט 11.5.10
"שעבוד משוחרר לא יוחזר" דה מרקר 20.8.09
"הציבור משלם" כלכליסט 27.11.08
"הדירקטורים והבעלים ייחשפו לתביעות" דה מרקר 5.5.09
"פיצול דלק" דה מרקר 7.10.08
"פיגור בחקיקת השיקום" דה מקרר 18.8.08
"פירוק רשות השידור עדיף על הקפאה" דה מרקר 16.7.08
"אין חקירה, אין פיצויים, אין צדק" מקור 1, 24.6.08
"פתרון אחר למשכורות רשויות מקומיות" 12.3.07
"אחדות מזויפת" גלובס 3-4.12.07

פרסומים שונים בדה-מרקר, או ב- Ynet או ברדיו בהבוקר הזה שידורי ישראל, בהם רואיינתי או צוטטתי כמומחה – ר' אתר המיכללה

 

פרסומים בעריכה
עורך לשעבר ומייסד כתב העת "שערי מדע ומשפט". יצאו החוברות הבאות: בדיני קניין, משפט ואינטרנט (עם עורך נוסף), הצעת חוק החברות, אשראי בנקאי ובטחונות, משפט ורפואה (עם עורכת נוספת). חוברות על קרימינולוגיה ומשפט פלילי (בעריכה משותפת), גישור ופישור (בעריכה משותפת), דת ומדינה (בעריכה משותפת), תובענות ייצוגיות (בעריכה משותפת), עשור לחוק המחשבים (בעריכה משותפת), משפט ופסיכולוגיה (בעריכה משותפת).

 

קורסים
דיני חברות, דיני קניין, דיני בנקאות, דיני שיקום ופירוק, דיני בטוחות בנקאיות.