כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

פרופ' יעקב גולדברג

פרופ' יעקב גולדברג JACOB GOLDBERG
מספר טלפון 09-7750316

כתובת דוא"ל  goldberg@mishpat.ac.il
jgoldb2@bezeqint.net
           
 

תפקידים עכשוויים במרכז מלבד הוראה:

  1. חבר המועצה האקדמית העליונה
  2. חבר ועדת המינויים
  3. חבר ועדת ההוראה

תחום התמחות מקצועי
תורת המשטרים; משטרים דמוקרטיים וטוטליטריים; המשטר בישראל; המשטר בארה"ב; הסכסוך הישראלי-ערבי
Comparative government; Democratic and totalitarian regimes; Israel's political/legal system; The American political/legal system; The Arab-Israeli conflict; Middle-East politics.

 

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית
תורת המשטרים; משטרים דמוקרטיים וטוטליטריים; המשטר בישראל; המשטר בארה"ב; הסכסוך הישראלי-ערבי
Comparative government; Democratic and totalitarian regimes; Israel's political/legal system; The American political/legal system; The Arab-Israeli conflict; Middle-East politics.

 

השכלה
תואר ראשון: 
1. אוניברסיטת תל-אביב 1972 (משפטים)
2. אוניברסיטת תל-אביב 1974 (מזרח תיכון וערבית)
תואר שני: אוניברסיטת הרווארד 1975
תואר שלישי: אוניברסיטת הרווארד 1978

 

Education
B.A
1. Tel Aviv University 1972 (L.L.B. in Law)
2. Tel Aviv University 1974 (cum laude in Middle East and Arabic)
M.A: Harvard University 1975 
Ph.D: Harvard University 1978

 

מינויים אקדמיים
מרצה – 1978
מרצה בכיר – 1986
פרופסור חבר – 1989
פרופסור מן המניין – 1992

Academic appointments
Lecturer – 1978
Senior Lecturer – 1986
Associate Professor – 1989
Professor - 1992

קורסים
1. תורת המשטרים – משטרים דמוקרטיים וטוטליטריים
2. המשטר בישראל – "חוק יסוד: הממשלה" לגלגוליו 
3. הסכסוך הישראלי-ערבי: מסמכים משפטיים-מדיניים עיקרים
4. המשטר בישראל: מדמוקרטיה פרלמנטרית לנשיאוטרית – ובחזרה (סמינריון)

 

Courses
1. Comparative Government: Democratic and Totalitarian Regimes 
2. Israel's Political/Legal System: The Evolution of the three Basic Laws: 
The Government 
3. The Arab-Israeli Conflict: Principal Legal-Political Documents
4. Israel's Political/legal System: from Parliamentary to "Presidentiary" 
and Back to Parliamentary Democracy (seminar)