כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

עורך דין צוואות

חשיבות שירותיו של עורך דין צוואות

 

עריכת צוואה  מסודרת, מנוסחת בצורה משפטית על ידי עורך דין צוואות ומאושרת על ידי רשות בתי המשפט מאפשרת לאדם להביע בצורה המפורשת ביותר את רצונו האמיתי לגבי אופן חלוקת רכושו לאחר מותו, חשוב לציין כי חוק הירושה מגדיר עדיפות לצוואה על פני צו ירושה על פי דין הניתן במקרה בו אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה.

 

שירותי עורך דין צוואות מעניקים לאדם אפשרות להסדיר נושא זה עוד בימי חייו ובכך יוכל להבטיח קיום רצונותיו לאחר מותו, וכפועל יוצא מכך למזער אי הסכמות בין בני המשפחה: בינם ולבין עצמם, כמו גם בינם ולבין אחרים הרואים את עצמם כיורשים חוקיים, כאשר אי הסכמות אלו עלולות להוביל להליכים משפטיים הטומנים בחובם לא רק עוגמת נפש לכל הצדדים אלא גם הוצאות כספיות מיותרות.

 

ירושה על פי דין

 

פרק זה בחוק הירושה מנסה להעניק לבית המשפט כלים לקביעת חלוקת עזבונו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה מפורשת, כאשר ראשית לכל מוגדרים מי הם יורשיו על פי דין:

  1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו
  2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה - קרובי המוריש)

 

ע"פ החוק יירש בן הזוג את כלל החפצים (מיטלטלין) ששימשו את משק הבית המשותף, מכונית הנוסעים של הנפטר, כמו גם מחצית מהעיזבון (לרבות חובות, נדל"ן ונכסים פיננסיים) ואילו מחציתו השנייה תועבר לרשות (או לחובת) ילדיו, נכדיו והוריו, במידה ולא קיים בן זוג יועבר כלל הרכוש לרשותם.

 

בכל מקרה בו הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, נכדים והורים, יקבל בן הזוג שני שלישים  מהעזבון והשליש הנותר יעמוד לרשות אחיו, צאצאי אחיו או הורי הוריו וצאצאיהם, ואם הם אינם נמצאים יועבר כלל העזבון לרשותו החוקית של בן הזוג.

 

כמו כן, מוגדרים יחסי חלוקה נוספים ומורכבים הרבה יותר הנוגעים לזכויותיהם של ילדים מאומצים וזכות המדינה על רכושו של אדם חסר יורש חוקי.

 

מימוש צו ירושה מבוצע לאחר פרוצדורה הכוללת פנייה לרשם לענייני ירושה שם ממונה מנהל לעיזבון וניתן צו ירושה, וזאת במידה ולא נרשמת התנגדות של יורש חוקי כלשהו או של המדינה, עדות על צוואה שניתנה בעל פה או נסיבות אחרות שיגמרו להעברת הטיפול לבית הדין לענייני משפחה.

 

ניתן גם לבחור בבית הדין הרבני כפוסק בנוגע לאופן חלוקת הירושה  על  פי דין תורה, אם כי נדרשת לכך הסכמתם המפורשת של כלל היורשים החוקיים, אחרת יעבור הטיפול לרשות בתי המשפט.

 

פרק זה של החוק מדגיש את החשיבות בעריכת צוואה מסודרת על ידי עורך דין צוואות, שכן רק כך יימנעו הליכים משפטיים סבוכים בין בני משפחה או חלילה העברה של עד שליש מרכושו של אדם לידי קרוב משפחה רחוק שמעולם לא היה חלק מחייו של המנוח.

 

 

מוזמנים לקרוא בנוסף: תואר שני במשפטים  |  לימודי משפטים