כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
צור קשר

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט דרכי תקשורת

רח' מרגוע 5 ת.ד 261 הוד השרון 4510201
5909*
09-7750335
rishum3@mishpat.ac.il
מדור/בעל תפקיד טלפון דוא"ל
מדור רישום 09-7750333 rishum3@mishpat.ac.il
מדור שכר לימוד 09-7750306 miri@mishpat.ac.il
רכזת חשבונאות ומנהל ממשל ומשפט 09-7750326 gafnitm@mishpat.ac.il
רכזת משפטים אלה סבג 09-7750304 ellas@mishpat.ac.il
רכזת משפטים שמרית אפרים 09-7750353 shimrit@mishpat.ac.il
רכזת משפטים יפעת נורקין 09-7750301 yifatn@mishpat.ac.il
רכזת משפטים טלי אמיר 09-7750334 talia@mishpat.ac.il
סמנכ"ל אקדמי 09-7750308 dafnah@mishpat.ac.il
ספריה 09-7750324 library@mishpat.ac.il
דקאנט הסטודנטים 09-7750393 nitza@mishpat.ac.il
היחידה להכוון תעסוקתי 09-7750314 career@mishpat.ac.il
אשרת גלס מנהלת שיווק 09-7750311 oshratg@mishpat.ac.il
מנהל לוגיסטיקה ורכש 09-7750307 yorama@mishpat.ac.il
רכזת מינהל מערכות בריאות ומכינות 09-7750385 hagits@mishpat.ac.il