כניסת משתמש
  |   
5909*
מדור רישום:
  
צור קשר

המרכז האקדמי שערי משפט דרכי תקשורת

רח' המרגוע 5 ת.ד 261 הוד השרון 4510201
*5909
09-7750335
rishum3@mishpat.ac.il
מדור/בעל תפקידטלפוןדוא"ל
מדור רישום09-7750333rishum3@mishpat.ac.il
מדור שכר לימוד09-7750306miri@mishpat.ac.il
רכזת חשבונאות ומנהל ממשל ומשפט09-7750326gafnitm@mishpat.ac.il
רכזת שנה א09-7750304ellas@mishpat.ac.il
רכזת שנה ב'09-7750353shimrit@mishpat.ac.il
רכזת שנים ג'09-7750301yifatn@mishpat.ac.il
רכזת שנה ד'09-7750334talia@mishpat.ac.il
סמנכ"ל אקדמי09-7750308dafnah@mishpat.ac.il
ספריה09-7750324library@mishpat.ac.il
דקאנט הסטודנטים09-7750393nitza@mishpat.ac.il
היחידה להכוון תעסוקתי09-7750314career@mishpat.ac.il
מנהלת אגף שיווק ומכירות09-7750311revitalo@mishpat.ac.il
מנהל לוגיסטיקה ורכש09-7750307yorama@mishpat.ac.il