כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית משמשת כרשות האקדמית העליונה של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
בין תפקידי המועצה- שמירה על המצוינות המדעית וההוראתית של שערי מדע ומשפט.
כל הגופים האקדמיים של שערי מדע ומשפט מחויבים להחלטות המתקבלות ע"י המועצה, שפועלת על פי עקרון החופש האקדמי ובמסגרת תקנון עמותת שערי מדע ומשפט.
רשימה נכבדת של מדענים ומשפטנים מהשורה הראשונה מרכיבים את המועצה ותורמים מזמנם ומרצם להצלחת המרכז והסטודנטים הלומדים .

 

חברי מועצה אקדמית הם:
פרופ' אליאב שוחטמן,יו"ר

פרופ' אפשטיין גיל
פרופ' בנימין שרדני
פרופ' אורי ניר
פרופ' דניאל אלגום
פרופ' יעל רונן
פרופ' ניסן רובין
פרופ' יעקב שפיגל
פרופ' חמי בן נון
 פרופ' אביעד הכהן
ד"ר עמוס הרמן