כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

מדרשה לבנות

המדרשה בראשות הרב אביחי קצין שליט"א מציעה לך לראשונה את האפשרות לשלב לימודי משפטים, חשבונאות ומינהל ממשל ומשפט לתואר ראשון ברמה גבוהה עם לימודי תורה ואמונה, במדרשה שבמרכז.

תוכלי להיות חלק מקבוצת בנות איכותית שהחליטו להעשיר ולהעמיק את עולמן הרוחני במהלך לימודיהן לתואר.

הלימוד במדרשה הינו בחברותות ובשיעורים מרתקים של מלמדי ומלמדות המדרשה והרצאות של אורחים.
בתכנית הלימודים משובצים כנסים תורניים וימי עיון לאורך השנה.
שילוב לימודים אקדמאים עם לימודים תורניים.
הלימודים מתקיימים במתכונת של יום בשבוע בשעות הבוקר או אחה"צ.

מלגת לימודים תורניים

ההשתתפות בתכנית המדרשה תזכה את הסטודנטים במלגת לימודים בהתאם להיקף שעות הלימוד וכן בפטור מקורס במשפט עברי (בכפוף להשתתפות בת שנתיים בתכנית).

 


פרטים במדור הרישום של המרכז: rishum3@mishpat.ac.il