כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

תכנית הלימודים

משך הלימודים לסיום תואר ראשון במשפטים (LL.B) הינו שלוש וחצי שנים ומתפרס על פני שבעה או עשרה סמסטרים. למרות האמור לעיל, סטודנטים בעלי תואר ראשון, הלומדים (בהתאם למסלול הלימודים) במסגרת המסלול לבעלי תארים יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים.

תלמיד המרכז יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת המרכז. בשיעורי האנגלית ובקורסי הבחירה שיתקיימו, יקבע המרכז באיזה קורס ישתתף התלמיד. קיים איסור להשתתף בשיעורים שלא אושרו לתלמיד במערכת השעות שנקבעה לו.  תנאי לרישום לקורסים וההשתתפות בשיעורים הינו תשלום ראשון ע"ח שכ"ל לשנה"ל תשע"ז ומסירת הוראת קבע, כשהיא חתומה כנדרש לשם השלמת תואר בוגר במשפטים, כפי שאושרה לשנת תשע"ט*. להלן תכנית ההוראה :

 

שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'
שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז שם המקצוע נ"ז
דיני עונשין*** 4 דיני מיסים*** 3 דיני ראיות 2 אתיקה מקצועית 1
משפט ציבורי*** 4 דיני חברות*** 4 סדר דין אזרחי 3    
דיני נזיקין 4 דיני משפחה 3 טיעון וחקירת עדים 1.5 עריכת דין הלכה למעשה 1.5
מבוא למשפט עברי 2 משפט מנהלי 1 משפט בינ"ל פרטי 2    

דיני חוזים***

4 דיני קנין*** 4 ניסוח מסמכים משפטיים 2 אכיפת חיובים, כינוס נכסים ופשיטת רגל 2
תורת המשפט 2 משפט בינ"ל פומבי 2 סדר דין פלילי*** 2    
מבוא למחקר משפטי*** 2 משפט עברי 2 קורסי בחירה כלליים****   דיני עבודה 2
אנגלית   קורסי בחירה כללים****   סמינר מחקרי 3    
    סמינר עיוני 1        

 

* התכנית המוצגת הינה תכנית הלימודים לתכנית רגילה בה הלימודים מתפרסים על פני שני סמסטרים בשנה. מבנה התכנית לתכניות מיוחדות הכוללות סמסטר קיץ הינו בהתאם לפרסומי ההמרכז הרלוונטיים. הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים או את סדר המקצועות הנלמדים במהלך השנים, את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.
** התכנית הנ"ל תקפה ביחס לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם משנת תשע"ט ואילך. סטודנטים אשר החלו את הלימודים לפני שנת תשע"ט ישלימו חובותיהם לתואר בוגר בהתאם לתכנית הלימודים אשר הייתה קיימת במועד בו התחילו את לימודיהם ובשינויים  המחויבים, כמפורט בפרק  בידעון העוסק בתכנית הלימודים לשנת תשע"ט.
*** בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות.
**** מספר קורסי הבחירה בהם יחויבו הסטודנטים ונקודות הזכות שהם מקנים הם כמפורט . בפרק בידעון העוסק בקורסי הבחירה.

 

לימודי אנגלית

כל תלמיד במרכז חייב להשתתף במסגרת תכנית הלימודים הרגילה בקורס או ב-2 קורסים באנגלית למשפטנים, שיתקיימו בשנים א' ו-ב', וזאת בהתאם לרמת ידיעותיו. חובה על הסטודנט לסיים לימודי אנגלית עד תום שנה ב'. ההשתתפות בקורס אנגלית הינה חובה. התלמידים ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות המבחן באנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר או אמיר"ם. בעלי תארים קודמים יהיו זכאים לפטור. 

הרמות כדלהלן: קורס ברמת מתקדמים: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במהלך סמסטר אחד בלבד. קורס ברמה בינונית: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שנה אחת בלבד (2 סמסטרים). קורס ברמת בסיס (טרום): התלמידים יחויבו ב-2 ש"ש אנגלית במשך שנתיים (4 סמסטרים). קורס מכינה באנגלית: התלמידים יחויבו ב-4 ש"ש אנגלית במשך שנתיים (4 סמסטרים). המכינה תשולב כחלק מתוכנית הלימודים. 

מועמד אשר יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת מכינה באנגלית (רמות 4 ו-5 ) יחוייב בעלות המכינה/ות בנוסף לשכ"ל לתואר.

לימודי אנגלית יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם להנחיות מל"ג.