כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

תואר מוסמך במשפטים LL.M

אודות התכנית
התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון במשפטים ( LL.B) המבקשים להרחיב את לימודיהם בתחומי משפט שונים, הן באמצעות הכרת תחומי לימוד חדשים והן באמצעות העמקת הידע בתחומי משפט מוכרים. בנוסף, מקנה התכנית רכישת כלים מחקריים שיאפשרו העמקת חקר בעיסוקם בתחום המשפט.

הלימודים מתקיימים במתכונת חד- שבועית (בימי ב' משעות הצהרים) ונפרסים על פני 4 סמסטרים. סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 32 נ"ז.

 

 

סגל ההוראה

בסגל מצויים מומחים מן השורה הראשונה בתחומים הנלמדים המשלבים ידע עיוני ומחקרי עם ניסיון מעשי.
 

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים מתייחדת בהרחבת מוטת הכנפיים של התחומים הנלמדים בתואר הראשון ובהעמקה בהם, תוך בחינת הסוגיות המשפטיות מנקודת מבט מעשית, ולא רק תיאורטית.
התכנית מבקשת להעניק ללומדים בה מבט רחב יותר על עולם המשפט וחובקת בתוכה קורסים מכל ענפי המשפט, תוך שימת דגש על תחומי דעת שהולכים ומתפתחים ומסתמנים כ"גומחות" ידע (נישות) ייחודיות אשר לשולט בהן יש יתרון ניכר על פני עמיתיו למקצוע.
התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים. במסגרת הלימודים ילמדו בין היתר הקורסים: דיני קנין רוחני, דיני יזמות טכנולוגית, מיסוי בינ"ל, דיני ביטוח, דיני ערבות, דיני מכרזים, דיני תובענות ייצוגיות, סוגיות מתקדמות בדיני נזיקין, סוגיות מתקדמות במשפט הפלילי ועוד.

תלמידי התכנית יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות: תואר מוסמך כללי, תואר מוסמך עם התמחות במשפט עסקי, תואר מוסמך עם התמחות במשפט פרטי. היקף לימודי ההתמחות הוא 18 נ"ז לפחות הכוללות קורסי חובה, סמינריונים וקורסי בחירה.
הלימודים בסמסטר הראשון יכללו לימודי חובה בלבד. שלושת הסמסטרים העוקבים מוקדשים ללימודי חובה, ללימודי בחירה ולסמינרים. 

תהליך הרישום

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון במשפטים (LL.B) ממוסד מוכר בארץ או מחול* בציון ממוצע של 80 ומעלה.
 

דמי הרשמה
דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי ההרשמה לשנה"ל תשע"ח הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה יש לצרף:
א. אישור הזכאות לתואר ראשון במשפטים (LL.B)
ב. גיליון ציונים לתואר חתום ע"י מוסד לימודים מוכר
ג. צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות)
ד. טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק

 

טופס רישום

כל תעודה או אישור המוגשים למדור יעוץ ורישום חייבים לשאת חתימה וחותמת מקור של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר - צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת "נאמן למקור" וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור יעוץ ורישום, כנגד הצגת המקור.

לטופס ההרשמה   לחצו כאן

 

*מגישי תעודות מחו"ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה.

*הנהלת המרכז רשאית לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול. פתיחת המסלול מותנית במינימום נרשמים

* להנהלה שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על השינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

קרא עוד למידע נוסף -
תואר ראשון במשפטים