כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

תכנית הלימודים מינהל מערכות בריאות

מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים במשך 3 ימים בשבוע ונפרסים על פני 6 סמסטרים. סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 120 נקודות זכות. 

לפרטים נוספים לחצו כאן


נהלי הלימודים
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים וקורסים באנגלית.

סטודנט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת שערי מדע ומשפט. הנהלת שערי מדע ומשפט תקבע באיזה קורס ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגולים ובקורסי החובה.


תכנית הלימודים

שנה א'

שנה ב

שנה ג’

ניהול מערכות שירותי בריאות בישראל א'

יסודות הביטוח

תכנון והערכת שירותי בריאות

סטטיסטיקה בניהול

שיטות מחקר בשירותי הבריאות

ניהול ותפעול של מערכות בריאות בעולם

יסודות הניהול

חשבונאות ניהולית

ניהול משאבי אנוש במערכת בריאות

מבוא למערכות מידע לניהול

מבוא לחקר ביצועים

סוגיות בניהול מרפאות

מבוא לכלכלה מיקרו

ניהול ייצור ותפעול

מדיניות מערכות בריאות

מבוא למדעי הבריאות

יסודות המימון

ניהול לוגיסטי

ניהול מערכות שירותי בריאות בישראל ב'

חוק ומשפט במערכת הבריאות

קורסי בחירה (*4)

מבוא למדעי ההתנהגות במינהל

כלכלת בריאות

סמינריון עיוני

יסודות החשבונאות

ניהול בתי חולים

סמינריון אמפרי

מבוא לכלכלה מאקרו

מערכות מידע במערכות בריאות

 

סוציולוגיה של ניהול מערכות בריאות

יישומי מחשב ותוכנות סטטיסטיות בניהול

 

כתיבה מדעית

גרונטולוגיה

 

מבוא לפסיכולוגיה

קורסי בחירה (*2)

 

 

*הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים וסדר המקצועות הנלמדים במהלך השנים.

להנהלת המרכז שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על השינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה. סטודנט אשר החל ללמוד במסגרת זו יוכל להשלים לימודי וזאת בתנאי שלא עברו יותר משש שנים מאז החל לימודיו המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.