כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  
מדור רישום5909*

חונך אישי

מנהלת התכנית : ניצה טבנקין
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מסייע לסטודנטים החדשים בתחילת דרכם בלימודי המשפטים, באמצעות תכנית חונכות אישית.
 

התכנית כוללת מפגשיי ליווי אישיים המועברים על ידי חונכים אשר הינם סטודנטים מצטיינים מכיתת מצוינות הלומדים בשנה ג' במרכז.


הזכאים לחונכות אישית הינם סטודנטים בעלי התאמות שהוכרו על ידי מוסדות המרכז.