כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

חונך אישי

 

מנהלת התכנית : ניצה טבנקין
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מסייע לסטודנטים החדשים בשנה א' בלימודי המשפטים, באמצעות תכנית חונכות אישית.
 

התכנית כוללת מפגשיי ליווי אישיים המועברים על ידי חונכים אשר הינם סטודנטים מצטיינים מכיתת מצוינות הלומדים בשנה ג' במרכז.