כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

שירותים לסטודנט

דקאנט הסטודנטים
פועל לרווחת הסטודנטים במישור האישי - אקדמי תוך קיום קשר עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הפעילות כוללת: מתן מענה לסטודנטים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים, חונכות אישית, תכנית כיתת המצוינות, מלגות חיצוניות, פעילות חברתית ותרבותית וכן מהווה גורם מקשר ותומך בפעילות אגודת הסטודנטים במרכז.

התאמות במבחנים ללקוי למידה
התאמות בתנאי הבחינה בגין לקות למידה יינתנו על סמך אבחון בתוקף של עד 5 שנים מגורם מוסמך ע”י משרד הבריאות. האבחונים יועברו לאשרור גורם מוסמך מטעם המרכז שעל פיו יקבעו ההתאמות.

קורס מיומנויות למידה
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מסבסד קורס מיומנויות למידה המסייע ברכישת אסטרטגיות למידה הכוללות היכרות וחשיפה לדרכים יעילות לארגון המידע, פתוח טכניקות זיכרון, פיתוח יכולת קריאה וכתיבה יעילה, מתן כלים לארגון זמן נכון בתהליך הלמידה ובבחינה עצמה.

הכנה לבחינת לשכת עו”ד
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לוקח אחריות לא רק על הלימודים האקדמיים לתואר ראשון אלא גם שותף להכנת הבוגרים לקראת בחינות הלשכה. המרכז מעניק תכנית ליווי הממומנת במלואה על ידו, ומועברת ע”י שתי החברות המובילות בתחום ההכנה לבחינות לשכה: "מחשבות" ו ”המתמחה" וזאת מעבר לקורסי ההכנה של שתי החברות.

שרות מיילביט
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מספק שרות מסרוני טקסט (הודעות sms) הכוללת הודעות לסטודנט, עדכון ציונים היישר לטלפון הסלולארי. ההצטרפות לשירות הינה ללא עלות.

הקלות לחיילים המשרתים במילואים
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט חתום על אמנת הסטודנט המשרת במילואים. סטודנטים ששרתו במילואים זכאים להקלות על פי המפורט באמנה. 


 מוזמנים לקרוא בנוסף: תואר שני במשפטים  |  לימודי משפטים