כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

הכנה לבחינות לשכה

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ממשיך ללוות את הסטודנטים גם עם סיום התואר ורואה עצמו שותף להכנה לקראת בחינות הלשכה. אנו ממליצים לבוגרינו להתכונן למבחני הלשכה באמצעות חברת מחשבות וחברת המתמחה - חברות בעלות ניסיון, מקצועיות ומוניטין רב בתחום.
מעבר לקורסי ההכנה של שתי החברות הללו ( שהמחיר שנקבע על ידם הינו מחיר מיוחד לבוגרי שערי מדע ומשפט) אנו מעניקים תוכנית ליווי כחלק נוסף ומסכם לקראת הבחינות הלשכה .

תוכנית הליווי הינה תוכנית אישית להכנה, הכוונה למידה וייעוץ המוענקת לכל בוגר וממומנת במלואה ע"י המרכז.
חב' מחשבות וחב' המתמחה ייפנו אליכם באופן אישי ויציעו לכם את הצעתם. כל אחד יוכל לבחור את החברה שתלווה אותו הן בקורס והן בתוכנית הליווי.

בכל הבדיקות שערכנו בשנים האחרונות אחוז הסטודנטים שבחרו בקורסי ההכנה ובקורסי ההשלמה וכן השתתפו בתוכנית הליווי (שהינה ע"ח שערי מדע ומשפט) היה גבוה באופן משמעותי מסטודנטים שרק רכשו ספרים והשתתפו בתוכנית הליווי.
לאור זאת אנו ממליצים לכם להירשם לקורסים המלאים שיציעו לכם 2 החברות.

אנו מאחלים לכם הצלחה במבחני הלשכה!