כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

מסלולי הלימודים

 

מועד אוקטובר 

מסלול בוקר
ימי הלימוד: שלושה ימים בשבוע בין השעות 08:00-16:00
משך הלימודים: 7 סמסטרים (3.5 שנים).

 

מסלול ערב
ימי הלימוד: יומיים בשבוע בין השעות 17:00-22:30 ויום ו' בין השעות 08:30-14:00
משך הלימודים: 10 סמסטרים (3.5 שנים).

 

מסלול לאקדמאים
ימי הלימוד: יום ג' בין השעות 14:00-22:30 ויום ו' בין השעות 08:30-14:00
משך הלימודים: 9 סמסטרים (3 שנים).

 

 

מועד אביב

מסלול ערב
הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע בשעות אחה”צ והערב וכן ביום ו’ בבוקר.

*בסמסטר ב' (קיץ תשע"ז בלבד) יתווסף יום לימודים נוסף בשעות הצהריים והערב.

 

מסלול לאקדמאים
הלימודים יתקיימו יום בשבוע בשעות הצהרים והערב וכן ביום ו’ בבוקר.

*בסמסטר ב' (קיץ תשע"ז בלבד) יתווסף יום לימודים נוסף בשעות הצהריים והערב.

 

 

-מעבר לשעות הלימודים ידרשו הסטודנטים להכנת עבודות בכתב ולקריאת מקורות משפטיים.

-להנהלת המרכז שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על השינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

-תלמיד אשר החל ללמוד במסגרת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט יוכל להשלים לימודיו במסגרת זו, וזאת בתנאי שלא עברו יותר משש שנים מאז החל לימודיו במרכז. מובהר, כי לפי החלטה מיוחדת של הנהלת המרכז במקרים מיוחדים תבחן האפשרות ללמוד במסגרת תוכנית לימודים חלקית.

-שעורי תגבור ומועדי בחינות לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד הקבועים במסלול.