כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

תכנית הלימודים חשבונאות

תכנית לימודים

הלימודים מתנהלים במסלול יום, במשך 3 ימים בשבוע ונפרסים על פני 6 סמסטרים.
סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר - 120 נ"ז.

 

שנת השלמה

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציע לימודי שנת השלמה - שנת לימודים רביעית - המיועדת להכנה לבחינות מועצת רואי חשבון בישראל, כפי שמקובל באוניברסיטאות.

תכנית הלימודים בשנה זו מיועדת לבוגרי המרכז שיסיימו את לימודיהם בשנה השלישית לקבלת התואר B.A. בחשבונאות.
סגל ההוראה לשנת ההשלמה כולל מרצים מהשורה הראשונה שהוכיחו את יכולתם בהכנה מוצלחת של התלמידים לבחינות המועצה בסופה, ובכפוף לאישור מועצת רואי החשבון, יקבלו התלמידים פטור מ-13 מתוך 15 הבחינות של מועצת רואי חשבון, כפי שמקובל באוניברסיטאות.
שנת ההשלמה תכין את הסטודנטים לשתי הבחינות הסופיות: חשבונאות פיננסית (סופיות ב') וביקורת חשבונות (סופיות).
* פתיחת שנת ההשלמה מותנת בכמות נרשמים מינימלית ומספקת
התמחות
לאחר סיום תואר B.A. בהצלחה יוכלו הבוגרים להתחיל בהתמחות במשרדי רואי חשבון מוכרים, בעת ובעונה אחת עם הלימודים בשנת ההשלמה.

 

נהלי לימודים

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים וקורסים באנגלית. במסגרת הלימודים ילמדו קורסים בחשבונאות פיננסית, קורסים בחשבונאות ניהולית ושיטות כמותיות, קורסים בכלכלה ומימון, קורסים משפטיים וקורסי מיסים, קורסי ביקורת ואנגלית עסקית.
תלמיד במרכז יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת המרכז. באנגלית, בתרגולים ובקורסי הבחירה שיתקיימו, יקבע המרכז באיזה קורס ישתתף התלמיד.


 

לימודי אנגלית
כל תלמיד חייב להשתתף במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה בקורס באנגלית, אלא אם כן עמד בדרישות לרמת פטור.

מיון לרמות האנגלית
התלמידים ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות בחינת אמיר"ם/אמי"ר/פסיכומטרי
הרמות כדלהלן:
רמה 1: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במהלך סמסטר אחד בלבד.
רמה 2: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שנה אחת בלבד (2 סמסטרים).
רמה 3: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שלושה סמסטרים.

רמה 4: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים.

רמה 5: התלמידים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים (בתגבור שעות).