כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

תכנית הלימודים

מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים במסלול של 3 ימים בשבוע: פעמיים אחר הצהריים וביום ו' בבוקר**. הלימודים מתקיימים ברובם במסגרת סמסטריאלית ומתפרשים על פני 7 סמסטרים רציפים. סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 120 נקודות זכות. לפרטים נוספים לחצו כאן


נהלי הלימודים
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים וקורסים באנגלית. במסגרת הלימודים ילמדו בין היתר קורסי מבוא, קורסים במשפט ציבורי, משטר מדינת ישראל, ממשל פוליטיקה ותקשורת, מדיניות ציבורית ומנהיגות ארגונית ופוליטית, המגזר השלישי, דיני עבודה, דיני מכרזים, רגולציה ועוד. סטודנט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט יקבל את תכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת שערי מדע ומשפט. הנהלת שערי מדע ומשפט תקבע באיזה קורס ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגולים ובקורסי החובה.
 

 

תכנית הלימודים

סמסטרים א'- ב' סמסטרים ג'- ד' סמסטרים ה'- ו'
מבוא למדע המדינה ממשל, פוליטיקה ותקשורת סדנא אינטגרטיבית במינהל, ממשל ומשפט א'-ב'
מבוא למינהל ציבורי מדיניות ציבורית ומנהיגות ארגונית ופוליטית אחריות, מסכות ואתיקה במינהל הציבורי
מבוא לתורת המשפט מבוא לביקורת ציבורית דיני מיסים
מיקרו כלכלה קביעת מדיניות ציבורית רגולציה
יסודות הסטטיסטיקה* קבלת החלטות* תכנון עירוני ואזורי
משטר מדינת ישראל בחירות, שיטות בחירות והתנהגות בוחרים דיני מכרזים
השלטון המקומי בישראל מעמד הממשלה במערכת הממשל הישראלית קביעת סדר יום ציבורי
משפט ציבורי* הפרלמנט בישראל ובעולם האיחוד האירופי
מקרו כלכלה רפורמות במינהל הציבורי קורסי בחירה
שיטות מחקר* המגזר השלישי סמינר
  דיני עבודה  
  דיני חברות  

 

*בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות. **הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים וסדר המקצועות הנלמדים במהלך השנים.

 

להנהלת המרכז שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על השינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה. סטודנט אשר החל ללמוד במסגרת זו יוכל להשלים לימודי וזאת בתנאי שלא עברו יותר משש שנים מאז החל לימודיו המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.