כניסת משתמש
  |   
5909*
ייעוץ ורישום:
  

אגודת הסטודנטים


אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט פועלת לייצוג הסטודנטים בפני מוסדות המרכז ופועלת לקידום ענייני הסטודנטים.
האגודה יוזמת פרויקטים שונים לשיפור רווחת הסטודנטים, מסייעת בקבלת מידע על מלגות ומענקים, מעודדת ומארגנת פעולות חברה, תרבות ועזרה לקהילה.
שירותי האגודה כוללים: סיכומי קורסים, ספרי לימוד של "מחשבות" ו- "המתמחה", שירותי כריכת עבודות סמינריוניות, השאלת ציוד ועוד.

 

חוברת מידע לסטודנט

לרשות כל סטודנט עומדת חוברת, בה נכללים כל זכויותיו וחובותיו של חבר אגודה

 

שומרים על קשר

הודעות האגודה מופצות בפייסבוק, באתר האגודה ועל גבי לוחות המודעות ברחבי הקמפוס.

פייסבוק  www.facebook.com/aguda.mishpat

דוא"ל האגודה: aguda.mishpat@gmail.com

אתר האגודה: aguda4us.co.il